aplikacija uslužne mreže


aplikacija uslužne mreže
service network application
* * *
• service network application

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.